Internetstiftelsen vill göra det lättare att vara källkritisk

Att det går att försvaga ett land genom desnformation är de flesta experter överens om. Men hur mycket? På sin specialsite om källkritik, internettroll och fake news försöker Internetstiftelsen få oss lite mer klarsynta.

Internetstiftelsen har utgått från EU:s ramverk för digital kompetens, som beskriver den kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver. Där ingår bland annat digital källkritik, informationsflöden och sökmotorer, desinformation, yttrandefrihet på nätet och kunskap om de stora plattformarna som Facebook och Google.

På siten internetkunskap.se kan man läsa på, och sprida informationen, för att bli lite mer motståndskraftig och källkritisk.

2018-05-02
2018-05-02