Regeringen vill förändra basåret

I ett förslag som nu är ute på remiss föreslår regeringen att man ska kunna komplettera sin grundläggande behörighet och läsa in särskild behörighet samtidigt.

"De som studerar på basåret för att komplettera sin särskilda behörighet kommer inte att, som enligt nuvarande reglering, behöva söka efterföljande högskoleutbildning redan när de påbörjar sin högskoleförberedande utbildning. De kommer istället att kunna söka till en högskoleutbildning under pågående basår, vid samma tidpunkt som övriga sökanden. Det kan leda till att de studerande gör mer kvalificerade val", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

"Syftet med förslagen som nu remitteras är att skapa en enklare övergång till högskolan för personer som bara saknar en liten del av sin behörighet och vill läsa på högskolan. En sådan övergång kan till exempel vara nyckeln för att ungdomar ska komplettera sin behörighet och börja en utbildning på högskolan. Det blir också enklare för personer som arbetat länge att skola om sig och byta bana i livet."

 

Läs mer här...

2018-05-11
2018-05-11