Här finns stöd i betygstider

Missa inte Skolverkets stödmaterial, webbkurser och publikationer som kan vara till hjälp när det närmar sig bedömning och betygssättning i vuxenutbildningen. Vi har gjort en lista med länkar!

  • Skolverket har en kostnadsfri webbkurs som riktar sig till den som vill öka sina kunskaper om bedömning och betygssättning. Kursen tar omkring 15 timmar att genomföra, här hittar du den.
  • Till hösten kommer Skolverket ut med nya allmänna råd om betyg. De nuvarande råden som gäller för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare finns att ladda ner här.
  • I januari reviderades de allmänna råden om prövning som gäller för grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Råden ska stödja huvudmän, rektorer och lärare till en likvärdig bedömning. Här kan du ladda ner dem.
  • Det finns ett material som bygger på de vanligaste frågorna om betyg och betygssättning från lärare och rektorer inom särskild utbildning för vuxna. Här finns det.
  • Ett annat material ska "stödja lärare inom särskild utbildning för vuxna i arbetet med att utveckla sin bedömarkompetens, både när det gäller kunskapsbedömning av eleven och när det gäller bedömning av den egna undervisningen". Det laddar du ner här.
  • Här finns ett samlat arkiv med forskningbaserad information som rör betygssättning. Det är till exempel "handfasta råd om provkonstruktion", "tid för läsning ökar likvärdighet" och "programtillhörighet påverkar bedömning".

 

2018-05-14
2018-05-14