Konferens om vuxnas lärande och kampen för demokratin

Efter Sovjetunionens fall bildades ett forskarnätverk kring ett demokratiskt medborgarskap och vuxnas lärande. Efter att demokratin i många år har vuxit sig starkare ser det nu mer dystert ut på flera håll i världen, det ska diskuteras på konferensen "Adult education and struggles for democracy in precarious times".

Active Democratic Citizenship and Adult Learning European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) anordnar en konferens i Linköping tillsammans med Mimer. Konferensen hålls 19-20 oktober och deadline för abstracts är 25 maj.

 

Här hittar du mer information.

2018-05-15
2018-05-15