Två dagar dedikerade till hela Sveriges utbildning

Nya vägar är ett samverkansprojekt som ska utveckla modeller för hur lärosäten kan tillgängliggöra utbildning på orter med långt avstånd till högskola eller universitet. Cecilia Bjurselll skriver om konferensen som lyfte frågan om livslångt lärande.

Cecilia Bjursell

16-17 maj arrangerades konferensen Nya vägar till livslångt lärade i hela landet. Konferensen var ett samarbete mellan Campus Västervik, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län samt TCO.

Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, var en av de inbjudna talarna och hon har skrivit ner några reflektioner på bloggen Collearn under rubriken "Livslångt lärande är en attityd".

Under konferensen rådde konsensus kring att det måste satsas mer på att tillgängliggöra utbildning även på orter där avståndet till ett lärosäte är stort. Samverkan mellan kommuner, regioner, lärosäten och näringsliv lyftes som nödvändigt för att lyckas men många tryckte även på att staten måste agera och prioritera frågan.

Flera av de inbjudna talarna riktade kritik mot dagens resurstilldelningssystem, som premierar lärosätenas satsningar på campusförlagda program på bekostnad av fristående kurser och webbaserade utbildningar. Det lyftes även farhågor kring att förväntningarna på en förändring till följd av utredningen som just nu genomförs kring resurstilldelningen, STRUT, inte kommer att infrias.

Korta reflektioner från konferensens deltagare går att hitta under #nyavagar på twitter.

Länk: Nya vägar

2018-05-18
2018-05-18