EU satsar för att stärka ungdoms-, kultur- och utbildningspolitiken

EU-kommissionen har som mål att det senast 2025 ska finnas ett europeiskt område för utbildning. Bland annat vill de att examensbevis automatiskt ska erkännas och att fler ska läsa främmande språk, för att öka rörligheten i unionen.

– I dag tar vi fler steg för att stärka ungdoms-, kultur- och utbildningspolitiken i EU. Efter toppmötet i fjol om utbildning och kultur i anslutning till det sociala toppmötet i Göteborg och Europeiska rådets möte i december lade vi snabbt fram initiativ om nyckelkompetens för livslångt lärande, digital kompetens samt gemensamma värden och inkluderande utbildning. Den andra omgång initiativ vi lägger fram i dag går längre, och inriktas på rörlighet, förskola, språkundervisning och kultur, som alla är viktiga inslag för Europas framtid, säger sysselsättnings- och tillväxtkommissionär Jyrki Katainen i ett pressmeddelande.

Kommissionen lade i veckan fram ett paket med följande:

  • Ett övergripande meddelande Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll, för att beskriva hur kommissionen arbetar vidare med Göteborgsagendan och Europeiska rådets mandat.
  • En ungdomsstrategi för åren 2019–2027 för att ge alla unga i Europa en starkare röst i EU-politiken, vilket återspeglar den betydelse som kommissionen ser i att investera i ungdomarna och deras framtid.
  • Förslag till rådsrekommendationer om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet för att lägga grunden till framgång senare i livet, om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis samt resultat av studieperioder utomlands för att underlätta rörlighet i utbildningssyfte i Europa, samt om att förbättra språkundervisningen och språkinlärningen för att se till att fler unga personer förkovrar sig i främmande språk,
  • En ny agenda för kultur som kommer att spela en avgörande roll för att öka medvetenheten om Europas gemensamma och skiftande kulturarv. Denna kulturagenda syftar till att utnyttja kulturens fulla potential för att skapa en mer inkluderande och rättvis union, genom att innovationer, ökad sysselsättning och tillväxt på hållbar grund stöds, samt för att stärka EU:s yttre förbindelser.

 

Läs mer...

2018-05-25
2018-05-25