Konferens Interaktiv Forskning efter 20 år – utveckling och framåtblick

I september anordnar SIRA (Swedish Interactive Research Association) en tvärvetenskaplig konferens där forskning i samverkan mellan akademi och samhällsaktörer är i fokus. Konferensen syftar till återblick samt framåtblick och tankar kring vad interaktiv forskning kan betyda i framtiden.

Interaktiv forskning är en 20-årig tradition att forska i samverkan mellan akademi och samhällsaktörer som idag finns inom många ämnen i Sverige. En stor del av konferensen ägnas åt möten i pågående projekt runt aktuella frågeställningar för att tillsammans komma ett steg vidare. Frågor om hur området har utvecklats och vart vi är idag samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kommer behandlas. Konferensen syftar till återblick samt framåtblick och tankar kring vad interaktiv forskning kan betyda i framtiden.

Plats: Mdh, Eskilstuna, Smedjegatan 37, Sal Filen

Tid: 17 – 18 september 2018

Arrangörer: SIRA (Swedish Interactive Research Association) , Mälardalens högskola, Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Key note: State of the art and beyond – en återblick och en framåtblick på interaktiv forskning. Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet.

 

Läs mer...

Anmälan.

 

2018-06-12
2018-06-12