Män på mindre orter ser störst behov av kompetensutveckling

– De som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden ser störst behov av kompetensutveckling, säger Ann-Therése Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion.

Personer med låg utbildning och låg inkomst ser ett stort behov av kompetensutvecklling. Män på mindre orter utmärker sig särskilt enligt en undersökning från SOM-institutet och den TCO-ägda tankesmedjan Futurion.

– Automatisering och digitalisering förändrar innehållet i de flesta jobb. Om vi inte har en fungerande kompetensutveckling genom hela arbetslivet kommer Sverige att tappa konkurrenskraft, förlora jobb och många människor kommer inte att ha de färdigheter som krävs. Ett fungerande system för livslångt lärande är helt nödvändigt, säger Futurions VD Ann-Therése Enarsson i ett pressmeddelande.

 

Läs mer...


2018-06-14
2018-06-14