40 miljoner till högskoleutbildningar inom artificiell intelligens

– Att universiteten och högskolorna har höga ambitioner inom detta område är avgörande för att vi ska vidareutbilda arbetskraften och ta steg mot ett livslångt lärande. Regeringens satsning stärker svenska företags kompetens och konkurrenskraft, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Regeringens särskilda satsning på vidareutbildning inom AI omfattar totalt 40 miljoner kronor för åren 2018 och 2019. Satsningen ska bidra till att möta arbetsmarknadens behov av omställning och fördjupade kunskaper inom AI. Syftet är att ta tillvara på potentialen i den nya tekniken och därmed öka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar.

Chalmers tekniska högskola kommer att koordinera satsningen, där också Göteborgs universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet deltar.

 

Läs mer...

2018-06-15
2018-06-15