Almedalen Folkhögskolan funkar för personer med funktionsnedsättning

Martin Hugo från Encell är i Almedalen på måndag och pratar om sin forskning kring hur och varför personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hittar sin plats på folkhögskolan. Det kommer att gå att följa via länk.

Martin Hugo och Joel Hedegaard har intervjuat personer med högfungerande autism som går på folkhögskola. Berättelserna handlar om en tidigare misslyckad skolgång, mobbning, svårigheter att klara vardagen och dåligt självförtroende. Men samtidigt är det solkskenhistorier om tiden på folkhögskolan. Där de upplever en struktur och en förutsägbarhet som gör att det för första gången fungerar, där de får träna på att ha ett eget boende, lära i sin egen takt utan målstyrning och känna att de passar in.

Redan 2015 skrev Hedegaard och Hugo en rapportPDF om hur unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder upplevde den speciellt anpassade utbildningen IT-spåret.

måndag 2 juli kl 14-15 arrangerar Folkbildningsrådet ett samtal om allas rätt till bildning och utbildning: Varför funkar folkhögskola för deltagare med funktionsnedsättning?

Martin Hugo är på plats för att berätta lite om forskningen. Samtalet kommer att livesändas på Facebook, länk kommer att läggas upp här.


Martin Hugo
  • Bäcklund, J., Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions. Problems of Education in the 21st Century 76(4), 451-464 Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. 23(3), 71-87 Mer information
  • Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Funktionsdugliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser Lund: Studentlitteratur AB Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Habilitating effects of an adjusted education in Sweden for students with High-functioning autism. Mer information

Alla träffar från DiVA (39)
2018-06-27
2018-06-27