Stora skillnader i anledningen till att man flippar klassrummet

Lärare som använder sig av metoden att flippa klassrummet gör det med helt olika syn på vad det ska ge och hur det ska genomföras. Det visar forskarna Johan Bäcklund och Martin Hugo i sin artikel "The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions".

Johan Bäcklund och Martin Hugo från Jönköping University har intervjuat lärare på högstadiet och gymnsaiet kring hur och varför de har valt att använda sig av metoden att flippa klassrummet. Kort beskrivet går metoden ut på att traditionella föreläsningar och genomgångar görs digitalt, så att eleverna kan ta del av dem i förväg i sin egen takt, medan klassrumstiden sedan ägnas åt till exempel fördjupning, analys eller feedback.

I analysen av intervjuerna såg Bäcklund och Hugo att lärarnas undervisning inte hade så mycket mer gemensamt än just termen.

 

Läs hela artikeln här.

2018-08-07
2018-08-07