Oktober = konferensmånad

I vår konferenslista inför hösten är det inte mindre än elva konferenser i oktober som på något sätt behandlar livslångt lärande! Vi har turen att ha flera internationella konferenser i Sverige i år.

Vi har en lista med konferenser som på något sätt berör livslångt lärande. det är folkbildning, äldres lärande, vuxenutbildning och lärande i arbetslivet. I oktober är det späckat med intressanta konferenser att botanisera bland. Se här:

 

IAEVG conference 2018 "A need for change", 2-4 october, Göteborg
Labour mobility is greater than ever. In some countries there is talk of a ‘brain drain’, whilst at the same time companies are relocating in their quest for cheaper labour. Where do our educational and vocational guidance counsellors find themselves in all this? How can we deal with the current situation, and what will it be like in the future? What are the challenges facing us?

Inspirationsdag för dig som jobbar med vuxnas lärande, 4 oktober 2018, Stockholm
Internationellt samarbete inom vuxenutbildningen – vad kan du göra? Hur har andra gjort? Universitets- och högskolerådet arrangerar en inspirationsdag för aktörer inom vuxenutbildning.

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), 11-13 october 2018, Faro
"Older adults’ well-being: The contributions of education and learning". We can discuss well-being departing from very different scientific fields and question whether our practices as adult educators have an influence on older adults’ well-being. To take a focus on well-being in our scientific meeting seems appropriate to reach two main goals: first, it is sufficiently broad so that we can include most of the ongoing research processes on older adults. Secondly, it is a way to call for the scientific community reflection capacity, so to contribute to a clearer and rigorous understanding of the meanings of well-being later in life.

Nordplus Adult contact seminar on cultural heritage and heritage learning, 16-18 october, Östersund
The contact seminar will provide opportunities for participants to find partner institutions from other Nordic and Baltic countries for future projects and applications. The seminar seeks to stimulate initiatives within the theme of cultural heritage and heritage learning.

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet, 18-19 oktober 2018, Malmö
Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla - processer och samverkande faktorer svåröverskådliga. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Hur handskas vi med de utmaningar som uppstår? Konferensen arrangeras av CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet.

Adult Education and struggles for democracy in precarious times, 19-20 october 2018, Linköping
ESREAs nätverk Active Democratic Citizenship and Adult Learning anordnar en internationell konferens på temat "Adult education and struggles for democracy in precarious times".

Folkbildningens forskningsdag, 22 oktober 2018, Stockholm
Sveriges folkhögskolor arrangerar Folkbildningens forskningsdag, en arena där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare. I år har forskningsdagen tema "Folkbildning som medborgarskapande. Om avmakt, motmakt och medmakt".

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans, 23 oktober, Stockholm
Arrangör: Skolporten.

Matematik inom vuxenutbildningen, 24 oktober, Stockholm
Arrangör: Skolporten.

Nordic Approach to Sustainable Work – Towards new EU research challenges, 29-30 oktober, Lund
Policy discussions regarding the future of work have recently been revitalized. At the European level, the development of policies addressing the European Pillar of Social Rights clearly illustrates this process. The European Pillar of Social Rights identifies twenty sectors of policy development, research and innovative practices.

Forskning pågår! 31 oktober, Göteborg
En fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn. Få en inblick i den senaste forskningen inom just ditt område och möjlighet att träffa andra inom samma fält.

 

 

Här hittar du hela vår överblick över kommande konferenser.

2018-08-10