Allmänna ämnen på gymnasiet ger bättre läsförståelse som vuxen

– Jämförelsen mellan Danmark och Sverige stärker slutsatsen att ökade inslag av allmänna ämnen i gymnasiets yrkesutbildningar har en gynnsam inverkan på den livslånga utvecklingen av läsförmåga, säger Maria Rasmusson, forskare vid Mittuniversitetet, om en ny nordisk studie.

I artikeln "Cognitive Foundation Skills Following Vocational Versus General Upper-Secondary Education: A Long-Term Perspective", som publicerades i Scandinavian Journal of Educational Research, visar svenska och danska forskare att det finns tydliga skillnader i läsförmågan beroende på hur mycket teoretiska ämnen en person har läst under sin yrkesutbildning på gymnasiet.

– I Sverige ser vi stora skillnader i läsförmåga hos de som gått yrkesutbildningar med olika stor andel allmänna ämnen. Läsförståelsen är lägre hos de som läst 1960-talets kursplaner med små inslag av allmänna ämnen jämfört med de som läst 1990-talets med 25 procent allmänna ämnen. Våra data från Danmarks lärlingsutbildning visar lägre läsförståelse men ingen skillnad mellan generationerna, säger Mats Myrberg, professor emeritus Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

 

Abstract:

The present study aims at investigating the long-term cognitive effects of vocational education and training (VET) in Sweden and Denmark using data from the PIAAC Survey of Adult Skills. While Sweden has moved towards a more academic vocational education, Denmark has kept the apprenticeship system. Using multiple regression analysis we estimate the contribution of VET versus general upper-secondary education to the proficiency in literacy. The results show a higher literacy performance in those Swedish age groups in more academic VET programmes compared to the older Swedish age groups and to all the Danish age groups. A reasonable interpretation is that the amount of cognitively challenging subjects at the upper-secondary level gives a lasting imprint on literacy proficiency later in life.

 

Här hittar du hela studien.

2018-08-14
2018-08-14