Omfattande lista över svenska forskningsbloggar

GRI-bloggen drivs av forskare vid Gothenburg Research Institute. Tanken är att nå ut med forskning till fler, ett mål som de ju delar med många andra bloggande forskare. Nu har de gjort en lista över svenska forskningsbloggar, så att det ska vara lätt att hitta en bra blogg inom "sitt" intresseområde. Tack för det!

"Som ett försök att skapa mig en bättre bild över hur bloggosfären för forskning ser ut, har jag sammanställt en lista över forsknings- och forskarbloggar i Sverige. Jag delar med mig av den listan här, samt några reflektioner.

En anledning till listan är att jag tror att en samlingsplats för olika bloggar kan göra det lättare för läsare att hitta fler bloggar. I brist på någon uppsamlande plats är det helt enkelt ganska svårt att hitta till bloggarna. Kanske kan en sådan här lista göra det lite lättare", skriver Henric Karlsson, på bloggen.

Listan omfattar i dagsläget 135 bloggar och är uppdelad efter områden. Under rubriken "Lärande, barn och unga, pedagogik" finns nu sex bloggar, bland annat Collearn där "vår egen" Cecilia Bjursell skriver.

 

Här hittar du hela listan.

2018-08-15
2018-08-15