Varför behöver ett feministiskt synsätt läras ut i vården och varför funkar det inte att bemöta patienter könsneutralt?

I den nyutkomna boken "Handbook of Research Methods in Health Social Sciences" har Claudia Gillberg, affilierad forskare vid Encell, skrivit ett kapitel om feminism och sjukvård och hur olika metoder för att möta patienten ser ut och behöver utvecklas.

I kapitlet "Feminism and Healthcare: Toward a Feminist Pragmatist Model of Healthcare Provision" diskuterar Claudia Gillberg, fil.dr. och affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, hur vårdpersonal bemöter patienter, framför allt kvinnor, och vilka problem det kan medföra både för vårdgivare, vårdtagare och samhället.

Att benämna patienten som en person, och sträva efter att ha ett könsneutralt bemötande, fungerar dessvärre inte enligt Gillberg. Detta eftersom kvinnors symtom ofta missas eller misstolkas samtidigt som behandlingsmetoder och mediciner ofta är utprovade på män. Därför behöver detta område belysas i vårdutbildningar och det krävs en utveckling av mötet mellan vårdpersonal och patient för att nå ett tillfredsställande resultat.

"Handbook of Research Methods in Health Social Sciences" ges ut av Springer, som skriver följande om boken:
"Traditional research methods are found to have limitations, if used alone. There are specific research requirements in public health research for which various innovative research methods are used to maximize the accuracy and quality of results. This book attempts to present innovative research methods in health social sciences in detail."

Läs mer om Claudia Gillberg.

2018-08-20
2018-08-20