Ny delegation för att ta tillvara äldres kompetens

I går hade den nya delegationen för äldre arbetskraft sitt första möte. Delegationen ska lyfta frågor som rör bland annat synen på äldre på arbetsmarknaden, hur man bäst använder äldres kompetenser och erfarenheter och hur åldersdiskriminering kan motverkas. Sex partier står bakom delegationen.

– Arbetsgivare borde fokusera mer på människors nyfikenhet, kunskap, erfarenhet och arbetslust än på deras ålder. Därför tillsätter vi en delegation som ska arbeta för att bryta den destruktiva åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Delegationen leds av Anna Hedborg, f.d. socialminister. Uppdraget ska slutredovisas hösten 2020. Partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen och den nya delegationen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Läs hela pressmeddelandet.

Läs direktivet.

2018-08-21
2018-08-21