Lathund för planering av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket har gett ut en skrift som är tänkt som en hjälp för att planera och genomföra en lyckad apl för elever i vuxenutbildning och gymnasium.

"En nyckelfaktor för god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet är att ansvarsfördelningen är tydlig och att arbetslivet och skolan samverkar. Varje elev måste placeras på en arbetsplats där han eller hon tas väl om hand och kan utvecklas mot utbildningens mål."

I Skolverkets publikation "Planera, genomför och följ upp arbetsplatsförlagt lärande - en lathnud som stöd för att skaffa nya apl-glasögon" finns checklistor för vad som är bra att tänka på i samband med apl. Det finns också beskrivningar av hur apl regleras och praktiska exempel.

 

Ladda ner eller beställ lathunden här.

2018-08-24
2018-08-24