Finland satsar på motion för integration och språkinlärning

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland har beviljat anslag till ett projekt som ska ge nyanlända chansen att prova på olika motionsformer och samtidigt integreras i landet.

I Helsingfors finns det ett integrationsprogram som utarbetats för att främja integration och utgår från sektorsövergripande samarbete. Projektet som utgår från tanken om sektorsövergripande karaktär och som startats med separat anslag från undervisnings- och kulturministeriet heter LET’S MOVE. Det erbjuder många slags motionsmöjligheter och tillfällen att bekanta sig med idrottsgrenar, motionsinfomöten och evenemang.

 

Läs mer hos EPALE...

2018-08-28
2018-08-28