I huvudsak positivt mottagande av komvuxutredningen

"En andra och en annan chans – ett komvux i tiden" lämnades i måndags över till Anna Ekström. I slutbetänkandet föreslås flera förändringar när det gäller Komvux och Särvux. Här kan du ladda ner hela slutbetänkandet och se Roger Mörtviks presentation.

Trots att Komvux nu har fler elever än gymnasieskolan så diskuteras det knappt i den utbildningspolitiska debatten. Elevgruppen har blivit mer eheterogen vilket ställer högre krav på lärarna, samtidigt som urvalssystemet inte wsvarar mot hur arbetsmarknaden ser ut i dag.

I slutbetänkandet till Komvuxutrednihngen föreslås bland annat att:

  • Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.
  • Urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen.
  • Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop inom komvux till tre bredare studieområden och gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete.
  • En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling för professionen ska stärkas.
  • Särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning.
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt utbildning efter särvux.
  • Betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva vuxenutbildning på entreprenad. Villkoren för betygsrätt för utbildning motsvarande komvux skärps, så att de överensstämmer med kraven på i komvux.
  • Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.

Nu ska remissinstanserna få säga sitt. Flera aktörer har varit i grunden positiva till utredningens förslag, bland annat Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Här kan du se pressträffen med Roger Mörtviks genomgång, ca 59 minuter in i sändningen.

Här finns slutbetänkandet i sin helhet.

2018-09-06
2018-09-06