Ny rapport om åtstramningspolitik från Encellforskare

Dr Claudia Gillberg, affilierad forskare vid Encell, har tillsammans med dr Simon Duffy vid Centre for Welfare Reform i Storbritannien lämnat in en ny rapport till FNs expertgranskare. Rapporten "Extreme Poverty in a time of Austerity" visar hur den brittiska åtstramningspolitiken har slagit mot olika grupper.

I rapporten redovisar Gillberg och Duffy bland annat hur personer med låg respektive hög inkomst har drabbats av olika typer av nedskärningar och/eller skattehöjningar. En grupp som har blivit särskilt utsatt är till exempel personer med funktionsnedsättningar. I den gruppen finns det till och med en tydlig korrelation mellan självmordsfrekvens och den brittiska regeringens välfärdsreformer, enligt författarna.

Läs hela rapporten här. (pdf, 4.3 MB)

Referenslista. (pdf, 51.4 kB)

2018-09-11
2018-09-11