Utbildning viktigt för små afrikanska företag

I en ny avhandling från Jönköping International Business School visar Johnson Rukundo att utbildning är en av nycklarna till framgång för mindre, lokala företag i länder söder om Sahara.

Toppresterande företag i Afrika söder om Sahara tenderar att vara utländska multinationella företag. Lokala afrikanska företag ligger fortfarande långt efter när det gäller att nå resultat. Varför är det så och vad behöver de förbättra? Det är frågan som Johnson Bosco Rukundo undersöker i sin nya avhandling Employment, competition and Firm Performance – A Sub-Saharan African perspective.

Läs mer...

2018-09-12
2018-09-12