Konferens om digitalisering och distansundervisning

Svenska riksorganisationen för Distansutbildning bjuder in till konferens i oktober på temat "Digitaliseringen är inte valbar". Det är en av de 16 konferenser vi har på vår oktoberlista!

2018-09-17
2018-09-17