Årets Musikhjälpen belyser viktigt forskningsområde

Alla har rätt att funka olika. Det är temat för årets Musikhjälpen i P3 och SVT. Flera av Encells forskare arbetar med de här frågorna.

"Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof - och få hjälp sist."

– Situationen är helt oacceptabel, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen på SRs hemsida. Det är vår skyldighet att bidra till en förändring. Människor måste få synas, höras och respekteras – för alla har rätt att funka olika!

Joel Hedegaard och Martin Hugo har under en längre tid studerat olika typer av utbildningar för personer med högfungerande autism. De är flitigt anlitade som talare och experter på området, bland annat var Martin Hugo inbjuden till Almedalen i somras för att prata om varför folkhögskolan passar så bra för den här gruppen.

Rapport 2015: Lärandets sociala dimensioner Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning.

IT-spåret i Eksjö förändrar liv.

IT-spåret: Encellforskare lyfter fram det sociala lärandet.

Claudia Gillberg tittar bland annat på långtidssjuka akademikers situation och hur de stängs ute alternativt inkluderas i den akademiska världen. Hon har även nyligen sammanställt en rapport om hur den brittiska åtstramningspolitiken slår mot bland annat personer med funktionsnedsättningar.

2018-09-18
2018-09-18