Om högskolan driver skola kan forskning och lärarutbildning lyftas

På Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping finns långtgående planer på att starta skola, förskola och fritidshem. De nya verksamheterna skulle drivas i nära samarbete med forskning och lärarutbildning, tanken är att de skulle gynna varandra.

Stephan Rapp, docent i pedagogik, chef för Skolchefsinstituet och medlem av Encell, leder utredningen mot målet, att Jönköping University ska ha en egen förskola, skola och fritidshem. Man hoppas att en sådan satsning skulle locka både studenter och forskare. Det hela är än så länge på planeringsstadiet men har snappats upp bland annat av lokalmedia i Jönköping.

Det förekommer internationellt att lärosäten driver skolor men i Sverige finns det ännu inga exempel. Det som skulle göra det möjligt i Jönköping Universitys fall är det faktum att högskolan är stiftelseägd.

2018-09-20
2018-09-20