Ny rapport: Inkluderande forskning och innovation

"Involvering av civilsamhället – det vill säga medborgare och intresseorganisationer – i forskning och innovation ses i Sverige och EU som ett sätt att öka relevansen, acceptansen, effekten, nyttan, kvaliteten och hållbarheten i både resultaten och processerna." Läs rapporten av professor Malin Lindberg.

Malin Lindberg, professor inom inkluderande innovation och organisation vid Luleå tekniska unniversitet, har skrivit en rapport om Inkluderande forskning och innovatoin, på uppdrag av forskningsrådet Formas.

Lindberg diskuterar bland annat grader, faser och former av involvering, inkluderande innovation samt logiker i kunskapsproduktion.

Läs rapporten...

2018-09-24
2018-09-24