Snabbtänkta forskare kommenterar valet

I drygt 80 korta texter reflekterar en diger samling svenska forskare över valresultatet i årets val. Det är en unik satsning där analyser från akademin kommer relativt snabbt efter valdagen.

"Snabbtänkt är valkommentarer som medeldistanslopp. Inte alls lika explosivt snabba som nyhetsanalytikers och ledarskribenters politiska bedömningar när valresultatet börjar utkristalliseras. Men inte heller lika uthålliga som akademins maratonlopp med konklusioner i antologier och publikationer långt efter det att den aktuella valrörelsen ägt rum", skriver redaktörerna om den samling analyser som getts ut under namnet "Snabbtänkt".

Rapporten publicerades redan 10 dagar efter valet och är indelad i kapitlen Kontexten, Valkampanjen, Väljare och resultat, Partierna, Politiska frågor, Journalistik och medier, Digitala/Sociala medier samt Utland.

"Det är första gången som den här idén genomförs i Sverige. Hur väl vi lyckas fylla en lucka i eftervalsdebatten är upp till läsarna att bedöma. Vi är tacksamma för att så många av våra kolleger på universitet och högskolor i och utanför Sverige har valt att medverka. Vi vill också tacka Mittuniversitetet som lämnat stöd till projektet", skriver redaktörerna.

Här finns Snabbtänkt.

2018-09-25
2018-09-25