Ny översikt över mentorskapsprogram

I en artikel i tidskriften European Journal of Training and Development skriver Cecilia Bjursell och Rebecka Florin Sädbom om mentorskapsprogram med utgångspunkt från tillverkningsindustrin. Bland annat konstaterar de att det behövs problematisering kring olika begrepp inom inkludering.

I samverkansprojektet SMILE framkom bland annat att om mentorskapsprogram inom tillverkningsindustrin ska främja individers utveckling och lärande på arbetsplatsen behöver begrepp som etnicitet, kön, funktionsnedsättningar, klass, ålder och sexuell läggning problematiseras vidare. Det här diskuterar Bjursell och Florin Sädbom bland annat vidare i sin litteraturöversikt.

De visar att det finns mentorskapsprogram inom många olika sektorer såsom skola, högre utbildning och hälso- och sjukvård. När det gäller tillverkningssektorn finns det emellertid inte lika mycket forskning att tillgå som berör mentorskapsprogram.

Läs artikeln "Mentorship programs in the manufacturing industry".

2018-09-27
2018-09-27