Arbetande förskollärarstudenter influerar hela verksamheten

En satsning för att få fler förskollärare i Norrköping är snart i hamn. I januari tar en kull barnskötare sin förskollärarexamen, efter att ha jobbat och pluggat parallellt i några år. Såväl studenter och chefer som utbildare berättar att de fått med sig mycket av upplägget, även om det har varit tufft.

Petra Hällstrand Ståhl är en mycket erfaren barnskötare som om några månader kan titulera sig förskollärare. Utbildningen har gett en djupare förståelse och mer systematik. Hennes chef Emma Lilienberg pekar på mervärdet av att ha personer som står med den ena foten i barngruppen och den andra i akademin.

Läs mer...

Förskollärarutbildare Susanna Anderstaf vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping går in på sitt femtonde år med det här upplägget. Hon fascineras fortfarande av den resa som det innebär för studenterna att ta sig an en högre utbildning, yrkesmässigt men många gånger även privat. 

Läs mer...

2018-10-02
2018-10-02