I forskningsmiljön LINA finns det arbetsintegrerade lärandet alltid med 

På Högskolan Väst ska både utbildning och forskning genomsyras av arbetsintegrerat lärande, AIL. Samverkan och ömsesidighet är nyckeln för att lyckas.

Kristina Johansson och Ulrika Lundh Snis

Kristina Johansson och Ulrika Lundh Snis

LINA (lärande i och för det nya arbetslivet) är en tvärvetenskaplig forskargrupp på Högskolan Väst med runt 50 forskare och 20 doktorander. Tillsammans beforskar de flera olika samhällsrelevanta fenomen, som till exempel e-hälsa, digitalisering, integration och pedagogiskt förhållningssätt.

Läs mer...

På Högskolan Väst ska arbetsintegrerat lärande, AIL, genomsyra allt, både forskningen och utbildningarna. Högskolan Väst fick 2002 i uppdrag av regeringen att arbeta med AIL. Mycket har hänt i samhället sedan dess, arbetsmarknaden har förändrats men förändringarna har snarast gjort högskolans uppdrag än mer aktuellt.

Läs mer...

2018-10-03
2018-10-03