INTED 2019: Exploring New Frontiers in Education

11-13 mars hålls nästa INTED-konferens (International Technology, Education and Development). Deadline för abstracts är 29 november.

2018-11-06