Kompetensförsörjning och livslångt lärande ett av fyra prioriterade områden

Vinnova har fått i uppdrag att stödja genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram, varav kompetensförsörjning och livslångt lärande är ett. 

– För att möta de stora och komplexa utmaningar vi står inför behöver många aktörer kraftsamla i gemensam riktning och samverkansprogrammen har potential att öppna upp för strategiskt viktiga satsningar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i ett uttalande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De fyra samverkansprogram som regeringen har beslutat om för 2019-2022 är kompetensförsörjning och livslångt lärande, näringslivets digitala strukturomvandling, hälsa och life science, samt näringslivets klimatomställning. Vinnova kommer att arbeta bland annat med process- och metodstöd, att verka för en starkare internationell koppling och med att engagera fler myndigheter i arbetet. 

– Sverige står inför stora utmaningar i en snabbt föränderlig värld. Genom att samla näringsliv, akademi och det offentliga i samverkansprogrammen tar vi nu ytterligare steg för att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga på en rad viktiga områden, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-12-16