Utbildning i kollegialt lärande med start i år

Läs mer och ansök hos Skolverket senast den 13 mars.

Lärare eller annan skolpersonal som ska leda grupper i kollegial lärande har möjlighet att gå någon av de utbildningar som ges på uppdrag av Skolverket under 2020/2021. Rektor ska göra anmälan, som är öppen 27 januari-13 mars. 

Utbildningar genomförs i Jönköping, Malmö, Göteborg och Stockholm, och även delvis som en webbaserad utbildning. 

Behörighetskrav:

  • personen ska leda minst en grupp i kollegialt lärande som genomför en modul på Lärportalen under den tid som utbildningen genomförs
  • personen ska ha lärarlegitimation alternativt arbeta som skolledare (gäller ej studiehandledare eller modersmålslärare)
  • personen ska ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa (gäller ej skolledare)
  • personen får inte tidigare ha genomgått handledarutbildning kopplad till Skolverkets moduler.

Här kan du läsa mer hos Skolverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping är ett av de lärosäten som har fått i uppdrag av Skolverket att genomföra utbildningarna i kollegial lärande. Här kan du läsa mer om deras utbildningar:

Utbildning i att leda kollegialt lärande 
Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet


Encells forskare Cecilia Bjursell och Annika Engström driver tillsammans bloggen Collearn – collaborate and learnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns mycket läsvärt om till exempel lärande i organisationer, mentorskap och samverkan. 

Läs också en intressant intervju med två forskare inom skolutveckling, Åsa Hirsh och Mikael Segolsson, som pratar om kollegialt lärande.
"Lita på att skolan kan utvecklas underifrån."

 

2020-02-11
2020-02-11