Ny masterutbildning: Socialt hållbart arbetsliv

Ett nytt masterprogram startar vid Jönköping University hösten 2024. Vill du vara med och forma framtidens socialt hållbara och rättvisa arbetsmiljöer? Då är det mastersprogrammet för dig. Genom att fördjupa din förståelse för utmaningar och möjligheter, samt lära dig att utveckla hållbara strategier, kommer du att vara redo att påverka framtiden positivt.

I en värld som ständigt förändras står dagens arbetsliv inför spännande utmaningar. Digitalisering och globalisering skapar nya vägar för hur vi arbetar och samverkar. I denna snabba förändring är kontinuerligt lärande nyckeln till att skapa jämlika och inkluderande arbetsmiljöer där människor trivs och utvecklas. Ledarskap och strategier behöver anpassas för att stödja individers karriärutveckling och livslånga lärande.

Programmet är designat för dig som har en kandidatexamen eller erfarenhet från att ha arbetat med HR, ledarskap eller karriärvägledning. Utbildningen fokuserar på social hållbarhet och det gemensamma ansvaret mellan utbildning och arbetsliv för att skapa en hållbar framtid. Genom samarbete kan vi forma en framtid där alla parter bidrar till långsiktigt hållbara arbetsmiljöer.

Programmet täcker ämnen som arbetslivets förändring, karriärvägledning, lärande, nyskapande ledarskap och etik. Vi utforskar hur vi formar morgondagens rättvisa och socialt hållbara arbetsplatser genom att undersöka olika aktörers förutsättningar, roller och bidrag. Du kommer att lära dig att designa för/ utforma lärande som främjar rättvisa och social hållbarhet och få en djupare förståelse för lärandets innehåll och dess betydelse i olika sammanhang.

Programmet är utformat för dig som är intresserad av att utveckla yrkesverksamma i alla skeden av karriären/arbetslivet oavsett roller och positioner, och som vill främja verksamheters arbetssätt för ett social hållbart arbetsliv. Genom att utveckla ditt kritiska tänkande och praktiska färdigheter ger programmet dig de verktyg som krävs för att påverka policys, implementera hållbara strategier och skapa långsiktig förändring i människors professionella vardag.

Mastersprogrammet i Socialt Hållbart Arbetsliv genomförs inom forskningsmiljön Livslångt lärande, vid Högskolan för lärande och kommunikation och baseras på nationell och internationell forskning, relevant för programmets inriktning och innehåll.

Mer information och ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-11-22