2018

Ahl, H., Marlow, S. (2018). Analysing entrepreneurial activity through a postfeminist perspective: A brave new world or the same old story?. In: P. Lewis, Y. Benschop, & R. Simpson (Ed.), Postfeminism and organization (pp. 141-159). London: Routledge.

Skoglund, A., & Berglund, K. (2018). Entrepreneurship and the entrepreneurial self : Creating alternatives through entrepreneurship education? In Revitalizing Entrepreneurship Education : Adopting a critical approach in the classroom. London. Routledge.

2017

Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K. (2017). Tales of heroine entrepreneurs. In: Colette Henry, Teresa Nelson, Kate Lewis (Ed.), Routledge companions to Global Female Entrepreneurship. New York: Routledge, 2017, p. 320-339.

2015

Berglund, Karin. (2015). Entreprenörskap som kreativt handlingsutrymme, I Löwstedt J. Skolledning: Scener ur den organiserande vardagen, Studentlitteratur, sid. 95-107.

Elg, Mattias; Ellström, Per-Erik; Klofsten, Magnus & Tillmar, Malin. (2015). Introduction. In: M. Elg, P-E. Ellström, M. Klofsten, & M. Tillmar (Eds.), Sustainable Development in Organizations: Studies on Innovative Practices. Edward Elgar.

Högberg Lena; Sundin, Elisabeth & Tillmar Malin. (2015). New Forms of Organizations: New Ways to Organize? In: E. Elg, P-E. Ellström, M. Klofste, & M. Tillmar (Eds.), Sustainable Development in Organizations:
Studies on Innovative Practices. Edward Elgar.

2014

Berglund, Karin and Skoglund, Annika (2015) Social Entrepreneurship: To defend society from itself, Forthcoming in Fayolle, Alain and Riot, Philippe (Eds.) Institutionalization of Entrepreneurship: Hopes and Pitfalls for Entrepreneurship Research?, Routledge. p. 57-77.

Berglund, Karin & Wigren-Kristoferson, Caroline. (2014). Ethnographic approaches to entrepreneurship and small business research: What lessons can we learn? In A. Carsrud, & M. Brännback (Eds.), Handbook of Research Methods and Applications in Small Business and Entrepreneurship (pp. 201-227). Edward Edgar.

2013

Berglund, Karin. (2013). Kärt barn har många namn: Om entreprenörskaps
alla (o)möjliga former. I M. Holmqvist, & H. Hasselbladh, (Red.), Företagsekonomin och samhället (pp. 167-196). Lund: Studentlitteratur.

Berglund, Karin & Jerregård, Helena. (2013). Jag tar ett steg i taget: Barns tankar om ingenjören, tekno och arbetsliv. I Y. Eriksson, & I. Asztalos Morell, (Red.), Bilden av ingenjören (pp. 266-297). Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Nählinder, Johanna & Tillmar, Malin. (2013). Om ägarskap av långsiktiga och oförutsedda effekter (1ed.). I: Att fånga effekter av program och projekt (pp. 177-194). Lund: Studentlitteratur.

2012

Ahl, Helene. (2012). Gender, organizations and entrepreneurship. In D. Hjort (Ed.), Handbook on Organisational Entrepreneurship (pp. 134-150). Cheltenham: Edward Elgar.

Ahl, Helene, & Sundin Elisabeth. (2012). Kvinnors företagande och genusordningen. I E. Blomberg & K. Niskanen (Eds.), Arbete och jämställdhet – förändringar under femtio år (pp. 169-187). Stockholm: SNS Förlag.

Andersson, Susanne & Berglund, Karin. (2012). Part I: Policies for Innovation. In S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (Eds.), Promoting Innovation: Policies, practices and procedures. Stockholm: Vinnova.

Andersson, Susanne; Berglund, Karin; Granat Thorslund, Jennie; Gunnarsson, Ewa & Sundin, Elisabeth. (2012). Introduction. In S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (Eds.), Promoting Innovation: Policies, practices and procedures. Stockholm: Vinnova.

Berglund, Karin. (2012). Entrepreneurship for Industrial Renewal. In E.
Segelod, K. Berglund, E. Bjurström, E. Dahlquist, L. Hallén & U. Johanson (Eds.), Studies in Industrial Renewal. Coping with changing contexts (pp. 309-316). Eskilstuna and Västerås: Mälardalen University Press.

Berglund, Karin. (2012). Friends, Feelings, and Fantasy: the entrepreneurial approach as conceptualized by preschool teachers. In K.
Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 191-213). Cheltenham: Edward Elgar.

Berglund, Karin & Granat Thorslund, Jennie. (2012). Innovative policies? Entrepreneurship and innovation policy from a gender perspective. In S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (Eds.), Promoting Innovation: Policies, practices and procedure. Stockholm: Vinnova.

Berglund, Karin & Johannisson, Bengt. (2012). Introduction: In the beginning was societal entrepreneurship. In K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 1-30). Cheltenham: Edward Elgar.

Berglund, Karin; Johannisson, Bengt & Schwartz, Birgitta. (2012). Conclusions. In K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 259-277). Cheltenham: Edward Elgar.

Berglund, Karin & Johansson, Anders W. (2012). Dark and bright effects of a polarized entrepreneurship discourse… and the prospects of transformation. In K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 163-188). Cheltenham: Edward Elgar.

Berglund, Karin & Johansson, Anders W. (2012). Industrial Renewal – or Beyond? Emerging Entrepreneurship Theory Based on Practitioners Questions. In E. Segelod, K. Berglund, E. Bjurström, E. Dahlquist, L. Hallén & U. Johanson (Eds.), Studies in Industrial Renewal. Coping with changing contexts (pp. 369-380). Eskilstuna and Västerås: Mälardalen University Press.

Berglund, Karin & Köping Olsson, Bengt. (2012). Creativity for Industrial Renewal. In E. Segelod, K. Berglund, E. Bjurström, E. Dahlquist, L. Hallén & U. Johanson (Eds.), Studies in Industrial Renewal. Coping with changing contexts. (pp. 381-392). Eskilstuna and Västerås: Mälardalen University Press.

Forsberg, Gunnel; Pettersson, Katarina & Lindgren, Gerd. (2012). Economic Geography in Regional Planning: Homosocial stories or Allowing spaces? In S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (Eds.), Promoting Innovation – Policies, Practices and Procedures (pp. 135-154). Stockholm: Vinnova.

Nählinder, Johanna; Tillmar, Malin & Wigren-Kristoferson, Caroline. (2012). Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the gender bias of operationalisations and industries. In S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (Eds.), Promoting Innovation: Policies, Practices and Procedures (pp. 351-372). Stockholm: Vinnova.

Tillmar, Malin. (2012). Sectoral Intertwining at the grass-root level. In K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 33-59). Cheltenham: Edward Elgar.