2016

Tillmar, Malin. (2016). Paneldeltagare: Arbetslivsfrågorna i genusforskningen – gränser, mobilitet och mobilisering. Konferens: Genusforskningskonferensen g16, 23 november 2016.

2013

Pettersson, Katarina. (2013). Paneldeltagare: Collaboration for gender equal growth and innovation – Women Resource Centers uniting practitioners and academics. Konferens: Equality, Growth and Innovation, Luleå Tekniska universitet, 8-10 oktober 2013.

Pettersson, Katarina. (2013). Paneldeltagare: Hållbara nycklar till framtidens tillväxt. Konferens: Nationell konferens Kvinnors företagande – en nyckel till hållbar tillväxt, 26 april 2013.

2012

Berglund, Karin. (2012a). Panel member. Webb-tv: Kvinnors företagande.

Berglund, Karin. (2012b). Panel member: The battle for entrepreneurs. Webb-tv: Crosstalks.