2015

Ahl, Helene (2015). Kvinnors företagande i ett samhällsperspektiv. Region Jönköpings jämställdhetsråd, 27 februari, Jönköping.

LiU i Almedalen. (2015). Föredrag "Välfärdens organisatoriska utmaningar: Vinsterna går till redan rika grupper". Malin Tillmar med Birgitta Sköld,
Lena Högberg och Elisabeth Sundin.

2013

Pettersson, Katarina. (2013). Kommentator: Promoting Women's Entrepreneurship by a national public program - building roads to growth. Equality, Growth and Innovation, 8-10 oktober i Luleå.

Pettersson, Katarina. (2013). Presentation: Jämställdhetsintegrering för hållbar tillväxt. Nordregio Forum Attraktionskraft Norden, 14-15 oktober på Vår Gård, Saltsjöbaden, Stockholm.

Pettersson, Katarina. (2013). Presentation: I enlighet med formatet pecha kucha, Uppdrag: tillväxt. Tillväxtverkets konferens, 25 september.

Tillmar, Malin. (2013a). Keynote: Dispute and dispute resolution among SMEs: Experiences of Women and Men. Enablis Expose, 22 February in Dar-es-Salaam.

Tillmar, Malin. (2013b). Presentation: Gender Perspectives on Dispute and dispute resolution. Enablis Expose, 22 February in Dar-es-Salaam.

2012

Berglund, Karin. (2012a). Keynote: Women's activity a driver of societal development. Invigning av vandringsutställning om kvinnors innovationer i Kaliningrad.

Berglund, Karin. (2012b). Presentation: Genus och organisation. FEKIS 12, 17-18 oktober i Umeå.

Pettersson, Katarina. (2012a). Keynote: Den osynliga entreprenören. Konferens om jämställdhet – en förutsättning för ett attraktivt och konkurrenskraftigt Skaraborg, 23 april i Skövde.

Pettersson, Katarina. (2012b). Keynote: Jämställdhet och regional tillväxt en (o-)möjlig kombination? Örebro – en jämställd region, 13 juni i Örebro.

Pettersson, Katarina. (2012c). Keynote: Kvinnors entreprenörskap på landsbygden. Resultat, Forskning & Framtid, 16 november i Jönköping.

Pettersson, Katarina. (2012d). Speaker: Den osynliga entreprenören? Kvinnor inom de gröna näringarna. Främja kvinnors företagande, Stockholm.

Pettersson, Katarina. (2012e). Speaker: Entrepreneurship in health care. Nordregio, 7 juni i Stockholm.