2018

Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, H., Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland. Linköping: Linköping University Electronic Press. 

2015

Pettersson, Katarina (2015). Två steg fram och ett tillbaka? En genusanalys av policy för kvinnors företagande i Norden, Info 0596, Stockholm: Tillväxtverket. 

2013

Korpi, Martin; Hedberg, Charlotta & Pettersson, Katarina. (2013). Immigrant Women and Entrepreneurship: A Study of the Health Care Sector in Sweden, 2002-2006 SULCIS Stockholm.

2012

Pettersson, Katarina. (2012). A Policy Model for Supporting Women’s Entrepreneurship – with a Focus on Sparsely Populated areas. In K.
Pettersson (Ed.), Supporting Women’s Entrepreneurship in Nordic Sparsely Populated Areas (pp. 54-57). Stockholm.

Pettersson, Katarina. (2012). Supporting Women’s Entrepreneurship in Nordic Sparsely Populated Areas. Stockholm.