ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Medarbetare

 

Publikationer

  • Bjursell, C. (2019). Growth through education: the narratives of older adults. Mer information
  • Gillberg, C. (2019). Crip times. Disability, globalization, and resistance. Taylor & Francis Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J., Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation Mer information
  • Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts. (pp. 30-35). Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Resources and repertoires: Elderly online practices. European Journal of Communication 34(1), 38-56 Mer information
  • Aronsson, G., Nylén, E., Ishäll, L., Lindfors, P., Sverke, M. (2019). The long arm of the job – work characteristics and recovery windows in social welfare work. International Journal of Workplace Health Management 12(1), 15-27 Mer information
  • Bjursell, C., Engström, A. (2019). A Lewinian approach to managing barriers to university–industry collaboration. Higher Education Policy 32(1), 129-148 Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens. Information, Communication and Society 22(1), 55-72 Mer information
  • Gillberg, C., Jones, G., Barker, G. (2018). A constitution for disability rights: Eight reasons why disability rights activists should join the fight for a written constitution. Centre for Welfare Reform Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. Mer information

Alla träffar från DiVA (591)

Sidan uppdaterad 2019-02-27

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information