Ann-Kristin Boström

Doktor i internationell pedagogik/Affilierad forskare

Boström är verksam som forskare vid Encell och hennes forskningsområde är internationell och jämförande pedagogik med inriktning på livslångt lärande, generationsöverskridande lärande och socialt kapital. Boström är aktiv inom flera internationella nätverk inom området och är ansvarig för utvärdering av det europeiska projektet ECIL - ett projekt för överföring av kunskap om generationsövergripande lärande mellan europeiska länder.

Sedan sin doktorsexamen har Boström arbetat som undervisningsråd på Myndigheten för skolutveckling och Skolverket, samt varit ämnessakkunnig på Regeringskansliet. Då har hon i huvudsak arbetat med forskningsfrågor och internationellt representerat Sverige i Europarådet, OECD och EU. Hon har varit ansvarig för två landsrapporter i samband med OECD-granskningar, ”Migrant Education” och ”Evaluation and Assessment in Education”.


Publikationer

  • Boström, A. (2019). Retirement and quality of life – A transitional perspective of the experiences from the first welfare generation in Sweden. Mer information
  • Boström, A. (2019). Quality of life and well-being – a historical perspective of the theoretical concepts and the experiences from the first welfare generation in Sweden. Faro: Universidade do Algarve Mer information
  • Boström, A. (2019). Generational differences at the workplace. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 128-139). London, UK: Routledge Mer information
  • Boström, A. (2018). Quality of life and well-being – a historical perspective of the theoretical concepts and the experiences from the first welfare generation in Sweden. Mer information
  • Boström, A. (2017). Knowledge or attitudes and values: The Swedish School system and intergenerational learning. Mer information

Alla träffar från DiVA (55)

Sidan uppdaterad 2019-03-01

Sidan uppdaterad 2018-08-21