ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Carin Falkner

Universitetslektor i pedagogik

Carin Falkner, fil.dr., disputerade i pedagogik 2007 med avhandlingen "Computergaming as Bildung and Culture. A hermeneutical study of Computer Gaming". I sin forskning har hon företrädesvis direkt eller indirekt ägnat sig åt barns och ungdomars fritid, både i organiserad och i mer fri form. Den organiserade formen rör framför allt fritidshem och folkbildning, medan den fria formen bland annat handlat om datorspel. Forskningen har skett både ur de organiserandes och de deltagandes perspektiv.

De senaste åren har forskningen framför allt rört fritidshemmets uppdrag och lärarnas profession. Forskningen om fritidshem bedriver Carin Falkner i samarbete med Ann Ludvigsson. De har sedan flera år ett samarbete med fritidshemsforskare i Danmark och Norge och har även deltagit i en långsiktig kvalificerad kompetensutveckling av fritidspedagoger i Malmö stad (Skolsatsning 2012) samt på uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö skrivit en vetenskaplig underlagsrapport kring fritidshem.

Läs mer om Carin Falkners forskning här.

 

Publikationer

  • Ludvigsson, A., Falkner, C. (2019). Fritidshem - ett gränsland i utbildningslandskapet: Lärare i fritidshems institutionella identitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (pp. 13-26). Mer information
  • Falkner, C., Ludvigsson, A. (2016). Fritidshem och fritidspedagogik - en forskningsöversikt. Lund: Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Skåne Mer information
  • Bjursell, C., Chaib, C., Falkner, C., Ludvigsson, A. (2015). Kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Visby: Nomen förlag Mer information
  • Falkner, C., Öksnes, M., Knutas, A., Ludvigsson, A., Kjaer, B. (2015). The position of play in Scandinavian after-school programs. Mer information
  • Ludvigsson, A., Falkner, C. (2014). Symposiet Fritidshem - kunskap i gemenskap i backspegeln: En efterskrift redigerad av Ann Ludvigsson och Carin Falkner. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi Mer information

Alla träffar från DiVA (18)

Sidan uppdaterad 2019-09-12

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information