ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Cecilia Bjursell

Centrumledare

Cecilia Bjursell, ekon.dr, är verksam som centrumledare för Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I sin forskning intresserar sig Bjursell för organisering, lärande, metaforer, organisationsetnografier samt narrativa ansatser i olika empiriska sammanhang. Tidigare studier har handlat om integrationsprocesser i företagsfusioner samt kvinnors företagande i familjeföretag.

Pågående projekt rör berättelser och äldres lärande, lärande mellan
generationer, knowledge management i teknikföretag, kvalitetsarbete i
vuxenutbildning samt utveckling av meritportföljer för samverkan mellan
lärosäten och omvärlden. Bjursell har erhållit ett flertal utmärkelser
för sin forskning.

Bjursell har närmast arbetat på Internationella handelshögskolan i
Jönköping, både med forskning och praktiska utvecklingsprojekt. Hon har
dessutom mångårig erfarenhet från undervisning och har varit
programansvarig för de företagsekonomiska programmen på
Handelshögskolan. Som centrumledare är samverkan med omvärlden en
central del av uppdraget och Bjursell ingår i ett flertal styrelser, råd och nätverk.

Läs mer om Cecilia Bjursells forskning här.

Publikationer

  • Bjursell, C. (2018). New challenges late in life – advanced studies for pensioners. Mer information
  • Bjursell, C. (2018). Professional development for older colleagues. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 140-152). London, UK: Routledge Mer information
  • Bjursell, C., Raudberget, D. (2018). Organising for knowledge and learning – a balancing act between divergent forces. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 42-55). London, UK: Routledge Mer information
  • Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2018). Mentorship programs in the manufacturing industry. Emerald Group Publishing Limited Mer information
  • Bjursell, C. (2018). A virtual study in higher education. Mer information

Alla träffar från DiVA (84)

Sidan uppdaterad 2018-08-21

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information