Cecilia Bjursell

Centrumledare och professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande, är verksam som centrumledare för Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och leder forskningsmiljön Livslångt lärande, där ett tjugotal forskare ingår. 

I sin forskning intresserar sig Bjursell för organisering, lärande, metaforer, organisationsetnografier samt narrativa ansatser i olika empiriska sammanhang. Tidigare studier har handlat om integrationsprocesser i företagsfusioner samt kvinnors företagande i familjeföretag.

Pågående projekt rör berättelser och äldres lärande, lärande mellan
generationer, knowledge management i teknikföretag, kvalitetsarbete i
vuxenutbildning samt utveckling av meritportföljer för samverkan mellan
lärosäten och omvärlden. Bjursell har erhållit ett flertal utmärkelser
för sin forskning.

Bjursell har närmast arbetat på Internationella handelshögskolan i
Jönköping, både med forskning och praktiska utvecklingsprojekt. Hon har
dessutom mångårig erfarenhet från undervisning och har varit
programansvarig för de företagsekonomiska programmen på
Handelshögskolan. Som centrumledare är samverkan med omvärlden en
central del av uppdraget och Bjursell ingår i ett flertal styrelser, råd och nätverk.

Läs mer om Cecilia Bjursells forskning här.


Publikationer

  • Almén, L., Bagga-Gupta, S., Bjursell, C. (2020). Access to and accounts of using digital tools in Swedish secondary grades: An exploratory study. Journal of Information Technology Education: Research (pp. 287-314). Mer information
  • Bjursell, C. (2020). Tractor Dad: From story to a scientific text, and back. In: Dialogues in Critical Management Studies Bingley: Emerald Group Publishing Limited Mer information
  • Bjursell, C., Ramsten, A. (2020). University-industry collaboration to support lifelong education. IATED Academy Mer information
  • Bjursell, C. (2020). Tre perspektiv på livslångt lärande. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation Mer information
  • Björklund Carlstedt, A., Bjursell, C., Nystedt, P., Sternäng, O. (2019). Bridge employment – att arbeta efter 67. Mer information

Alla träffar från DiVA (99)

Sidan uppdaterad 2020-01-08

Sidan uppdaterad 2018-08-21