Claudia Gillberg

Affilierad forskare i pedagogik

Claudia Gillberg, fil.dr., är affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. 2009 disputerade hon på avhandlingen "Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan".

Gillberg har ett stort intresse för det livslånga lärandet, feministisk teori och deltagande och lärande i organisationer. De senaste åren har hon fokuserat på "disability studies" och hur tillgången till utbildning och arbetsmarknad ser ut för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn och vuxna. År 2016 blev hon medlem av the British Centre for Welfare Reform, ett centrum vars syfte är välfärdspolitiskt förändrings, påverkans- och förbättringsarbete.

Läs mer om Claudia Gillbergs forskning här.

Publikationer

  • Adams Lyngbäck, L., Bylund, C., Gillberg, C., Jones, G., Larsdotter, M., Nelson, B. (2020). The impact of COVID-19 on disabled citizens in Sweden [blog post]. Mer information
  • Gillberg, C. (2020). The significance of crashing past gatekeepers of knowledge: Towards full participation of disabled scholars in ableist academic structures. In: Ableism in Academia: Theorising experiences of disabilities and chronic illnesses in higher education London: UCL Press Mer information
  • Gillberg, C. (2020). Pyjamas-wearing mentors? Dissolving the inclusion / exclusion divide in professional development: A think piece working paper. Leeds: Carnegie School of Education, Leeds Beckett University Mer information
  • Gillberg, C. (2020). Book review: Disability experiences, memoirs, autobiographies, and other personal narratives, volume 1 and 2. Editors: Thomas Couser and Susannah B. Mint. Taylor & Francis Mer information
  • Gillberg, C., Pettersson, A. (2019). Between duty and right: disabled schoolchildren and teachers’ ableist manifestations in Sweden. Disability & Society 34(9-10), 1668-1673 Mer information

Alla träffar från DiVA (38)

Sidan uppdaterad 2018-08-21

Sidan uppdaterad 2018-08-21