ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Helene Ahl

Professor i företagsekonomi

Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon leder där forskningen om livslångt lärande som för närvarande omfattar ett tiotal olika forskningsprojekt och ett femtontal medarbetare. Ahl har forskat om forskning – hennes avhandling handlade om hur forskningen om företagande påverkas av föreställningar om genus.

Hon har också skrivit om motivation och vuxnas lärande, om empowerment, om genus i högre utbildning och om genusaspekter på kvinnors företagande och politiken för detsamma. För närvarande leder hon forskningsprojektet Embla om genusperspektiv på företagande och tillväxt, som finansieras av Vetenskapsrådet (www.emblaresearch.se). Dessutom har hon utvärderat ett antal jämställdhetsprojekt och är flitigt anlitad som expert på området.

Läs mer om Helene Ahls forskning här.

Publikationer

  • Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). Home Alone: Gender (in)equality Within The Household And Business Start-up Among Mothers. Mer information
  • Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). All about My Mother: Factors Influencing Women’s Entrepreneurship. Academy of Management Mer information
  • Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2019). How mothers narrate their entrepreneurial endeavours? The case of Swedish mumpreneurs. Mer information
  • Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Learning to deal with freedom and restraints: Elderly women’s experiences of their husbands visiting a Men’s Shed. 59(1), 76-93 Mer information
  • Ahl, H., Marlow, S. (2019). Exploring the false promise of entrepreneurship through a postfeminist critique of the enterprise policy discourse in Sweden and the UK. Human Relations Mer information

Alla träffar från DiVA (122)

Sidan uppdaterad 2019-09-12

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information