Helene Ahl

Professor i företagsekonomi

Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Ahl har forskat om forskning – hennes avhandling handlade om hur forskningen om företagande påverkas av föreställningar om genus.

Hon har också skrivit om motivation och vuxnas lärande, om empowerment, om genus i högre utbildning och om genusaspekter på kvinnors företagande och politiken för detsamma. För närvarande leder hon forskningsprojektet Embla om genusperspektiv på företagande och tillväxt, som finansieras av Vetenskapsrådet (www.emblaresearch.se). Dessutom har hon utvärderat ett antal jämställdhetsprojekt och är flitigt anlitad som expert på området.

Läs mer om Helene Ahls forskning här.

Publikationer

  • Ahl, H. (2020). Why research on women entrepreneurs needs new directions. In: The praxis of diversity (pp. 65-104). Cham: Palgrave Macmillan Mer information
  • Tillmar, M., Ahl, H., Sköld, B., Berglund, K., Pettersson, K. (2019). Women’s businesses for rural economic growth and gender equality – data from a welfare state. HELIX Competence Centre Mer information
  • Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, K. (2019). Practicing ’intellectus’ in rural entrepreneurship. Mer information
  • Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). Gender (in)equality within the household and business start-up among mothers. Small Business Economics Mer information
  • Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). Home Alone: Gender (in)equality Within The Household And Business Start-up Among Mothers. Mer information

Alla träffar från DiVA (126)

Sidan uppdaterad 2020-01-08

Sidan uppdaterad 2018-08-21