ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Helene Ahl

Professor i företagsekonomi

Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon leder där forskningen om livslångt lärande som för närvarande omfattar ett tiotal olika forskningsprojekt och lika många medarbetare. Ahl har forskat om forskning – hennes avhandling handlade om hur forskningen om företagande påverkas av föreställningar om genus.

Hon har också skrivit om motivation och vuxnas lärande, om empowerment, om genus i högre utbildning och om genusaspekter på kvinnors företagande och politiken för detsamma. För närvarande leder hon forskningsprojektet Embla om genusperspektiv på företagande och tillväxt, som finansieras av Vetenskapsrådet (www.emblaresearch.se). Dessutom har hon utvärderat ett antal jämställdhetsprojekt och är flitigt anlitad som expert på området.

Läs mer om Helene Ahls forskning här.

Publikationer

  • Hedegaard, J., Ahl, H. (2018). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. Mer information
  • Henry, C., Ahl, H., Foss, L., Mikalsen, G. (2018). Women's entrepreneurship research: What's context got to do with it?. Babson College Mer information
  • Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2018). The narratives of choice: Contextualizing mumpreneurship in Sweden. Mer information
  • Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, M. (2018). Movi(e)ing practices of gender, rurality and entrepreneurship. Mer information
  • Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2018). Paths to entrepreneurship: Life stories of Swedish mumpreneurs. Mer information

Alla träffar från DiVA (114)

Sidan uppdaterad 2018-08-21

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information