ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Ingela Bergmo Prvulovic

Doktor i pedagogik

Ingela Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Bergmo-Prvulovic intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet, samt vilka implikationer detta får för den karriärstödjande och vägledande praktiken avseende vuxnas karriärrelaterade frågor.

I sina studier använder Bergmo-Prvulovic multipla nivåer för analys, såsom strukturell nivå, individuell nivå och den mellanliggande nivån inom vilken vägledningens praktik är lokaliserad. Bergmo-Prvulovics avhandlingsarbete är indelat i fyra separata studier, var och en med sitt specifika syfte. Som övergripande teorietisk ram tillämpas social representationsteori.

Bergmo-Prvulovic är ansvarig för HR-programmet och har även fördjupat sig i vuxenpedagogiska och arbetslivspedagogiska frågor.

 

Publikationer

  • Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2019). Conclusion: HR work – a balancing act with integrity. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 203-217). London, UK: Routledge Mer information
  • Bergmo-Prvulovic, I. (2019). ‘Career’ from a perspective of effort and reward. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 56-71). London, UK: Routledge Mer information
  • Hirsh, Å., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour. School Leadership and Management 39(3-4), 352-371 Mer information
  • Ahl, H., Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2019). Human resource management: A Nordic perspective. London, UK: Routledge Mer information
  • Bergmo-Prvulovic, I. (2018). Conflicting perspectives on career: Implications for career guidance and social justice. In: Tristram Hooley, Ronald Sultana & Rie Thomsen (Ed.), Routledge Studies in Education, Neoliberalism, and Marxism New York: Routledge Mer information

Alla träffar från DiVA (25)

Sidan uppdaterad 2019-09-12

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information