Joakim Krantz

Postdoktor

Joakim Krantz är en av forskarna inom Skolchefsinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hans forskningsintressen handlar bland annat om villkor och förutsättningar för professionalisering, styrning och meningsskapande i pedagogisk praktik, samverkan och frågor som handlar om organisation och ledarskap. 

Joakim Krantz disputerade 2009 med avhandlingen Styrning och mening: - anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHan har tidigare arbetat som universitetslektor vid Linnéuniversitetet, där han bland annat ingick i projekt kring dokumentstyrningens påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella. Han har även varit involverad i att göra kulturanalyser i skol- och utbildningsverksamheter.


Publikationer:

  • Krantz, J. (2019). Villkor för kunskap i samverkan. In: Ann S. Pihlgren (Ed.), Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta (pp. 279-310). Lund: Studentlitteratur AB Mer information
  • Krantz, J. (2018). Lärarprofession i förändring 1990-2017. Mer information
  • Krantz, J., Sundberg, D. (2018). Förord. In: Joakim Krantz & Daniel Sundberg (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 3-6). Växjö: Linnaeus University Press Mer information
  • Fritzén, L., Krantz, J. (2018). Lärarprofession i förändring. In: Joakim Krantz & Daniel Sundberg (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 163-192). Kalmar: Linnaeus University Press Mer information
  • Krantz, J., Sundberg, D. (2018). Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall. Kalmar: Linnaeus University Press Mer information

Alla träffar från DiVA (23)

Sidan uppdaterad 2019-09-12

Sidan uppdaterad 2019-09-12