Joel Hedegaard

Doktor i pedagogik

Joel Hedegaard, fil. dr., disputerade 2014 med avhandlingen The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care, som handlar om diskriminering inom hälso- och sjukvården utifrån ett kommunikationsperspektiv. Den berör såväl kommunikation med som om patienter i vilken kön och etnicitet uppmärksammades.

För närvarande arbetar Joel bland annat med forskning om äldres lärande, genus och social inkludering. Exempelvis genomför han en studie, tillsammans med kollegan Martin Hugo, om äldre som väljer att studera på folkhögskola. 


Läs mer om Joel Hedegaards forskning här.

Publikationer

  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Unga vuxna med högfungerande autism: när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism. Disability and Rehabilitation (pp. 1-10). Mer information
  • Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens. Educational gerontology 46(2), 84-94 Mer information
  • Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Learning to deal with freedom and restraints: Elderly women’s experiences of their husbands visiting a Men’s Shed. 59(1), 76-93 Mer information
  • Ahl, H., Hedegaard, J. (2019). The theory of conditional social equality: Group homogeneity as a prerequisite for challenging (some) inequalities among older men. Mer information

Alla träffar från DiVA (38)

Sidan uppdaterad 2020-01-17

Sidan uppdaterad 2018-08-21