Karin Kilhammar

Lektor i pedagogik, affilierad forskare

Karin Kilhammar är verksam som lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö och affilierad forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation och Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. I sin forskning intresserar sig Kilhammar för medarbetarskap och medarbetarskapsutveckling. Ett pågående projekt rör implementering av en medarbetaridé inom en kommun.

Karin Kilhammar tog examen från linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet 1990. Därefter arbetade hon med personalfrågor inom ideell och statlig sektor, innan hon började forskarutbildning vid Linköpings universitet.

2011 disputerade Kilhammar med avhandlingen "Idén om medarbetarskap. En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" vid Linköpings universitet. I avhandlingen har hon studerat hur medarbetarskap uppfattas i olika organisationer och vilka konsekvenser insatser för medarbetarskapsutveckling kan medföra.

 

Publikationer


Alla träffar från DiVA (9)

Sidan uppdaterad 2019-09-12