Adjunkt i psykologi

Lars Ishäll är filosofie doktor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Hans forskning har handlat om arbetsmotivation och medarbetarnas prestationer under svåra omständigheter samt arbetsmiljöinterventioner inom offentlig förvaltning. Ishäll är verksam som adjunkt i psykologi vid Högskolan för lärande och kommunikation och Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande.

Publikationer