ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Martin Hugo

Lektor i pedagogik

Martin Hugo, fil.dr i pedagogiskt arbete, är lektor i pedagogik. Martin är verksam i forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Martin har under tretton år forskat om hur meningsfullt lärande ser ut för elever som tidigare har upplevt sig misslyckade i skolsystemet. Hans avhandling 2007, "Liv och lärande i gymnasieskolan" handlar om elever på individuella programmet. Efter avhandlingen forskade Martin fyra år om skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem. Slutrapporten "Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem" publicerades 2013. I hans senaste forskningsprojekt undersöks förutsättningarna för lärande i en anpassad utbildning för unga vuxna med asperger. Martin har vid flera tillfällen varit anlitad som vetenskaplig expert och föreläsare för Skolverket, Skolinspektionen och Socialstyrelsen. Martin har under åren blivit externt bokad som föreläsare vid fler än 200 tillfällen på konferenser, forskningsseminarier, studiedagar, inspirationsdagar mm. Martin är också verksam i Nationella nätverket för skolsocial forskning och i NORP, Nordiska forskarnätverket för relationell pedagogik.

Läs mer om Martin Hugos forskning här.

Publikationer

  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. Mer information
  • Hugo, M. (2018). Motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Stockholm: Skolverket Mer information
  • Hedegaard, J., Hugo, M. (2018). Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism: Rapport från ett pågående forskningsprojekt om personer med högfungerande autism och deras studiegång. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Mer information
  • Samuelsson, M., Hugo, M., Aktaş, V., Söderström, Å., Ekholm, M. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. Mer information
  • Hedegaard, J., Hugo, M. (2018). Functional workplaces for people with disabilities. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 163-176). London, UK: Routledge Mer information

Alla träffar från DiVA (39)

Sidan uppdaterad 2018-08-21

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information