Lektor i pedagogik

Ulli Samuelsson, fil.dr., arbetar som lektor i pedagogik.

Ulli Samuelssons forskning fokuserar på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. I ett treårigt projekt, finansierat av Forte, studerar Ulli tillsammans med forskare från Lunds universitet och Linnéuniversitetet äldres användning av IT. Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om hur olika kategorier av äldre, i sin vardag och i varierande livsfaser, använder eller inte använder, och uppfattar digitala medier och applikationer. Kunskapen inom dessa områden är idag mycket begränsad, trots att det finns politiska förhoppningar om att digital teknik ska bidra till att hantera de utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

Läs mer om Ulli Samuelssons forskning här.

Publikationer


Alla träffar från DiVA (17)